KLM Royal Dutch Airlines สายการบินระหว่างประเทศ Air France

KLM Royal Dutch Airlines เป็นบริษัทลูกของ Air France – KLM  โดยก่อนที่จะควบรวมกับ Air France นั้น  KLM เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีท่าอากาศยานหลักอยู่ ณ ท่าอากาศยาน Amsterdam Airport Schiphol

Air France ได้เข้าซื้อกิจการ KLM ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 จึงได้กลายมาเป็นบริษัทแม่  Air France – KLM  โดยเป็นสมาชิกพันธมิตรสายการบิน SkyTeam แต่อย่างไรก็ตามทั้ง Air France และ KLM  ยังคงให้บริการในชื่อของตัวเองอยู่  Air France เป็นสายการบินของประเทศฝรั่งเศส ส่วน KLM  เป็นสายการบินของเนเธอร์แลนด์

การควบรวมกิจการ

วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2003 ทั้ง Air France และ KLM  ได้ประกาศว่าจะมีการควบรวมสายการบินทั้ง 2 ในชื่อใหม่ คือ Air France – KLM  โดยเกิดการควบรวมในครั้งนี้เกิดในวันที่ 5 พฤษภาคม ผู้ถือหุ้นทั่วไปของ Air France ได้เข้าถือครองหุ้น 81% ของ KLM  โดยที่เหลือยังเป็นของผู้ถือหุ้นทั่วไปของสายการบิน KLM  ต่อมากลางปี ค.ศ. 2007 Air France และ KLM ได้นำแท่นเสียบเครื่องเล่นเพลง และ VDO พกพา I – Pod ติดตั้งในเครื่องบิน ทำให้มีการชาร์จแบตเตอร์รี่ของ I – Pod นอกจากนี้ยังทำให้มีการอัดแน่นคุณสมบัติของเครื่องเล่นเพลง รวมกับระบบความบันเทิงภายในเครื่องบิน โดยทำให้ผู้โดยสารสามารถฟังเพลง , ชมรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่เก็บไว้ใน I – Pod ผ่านระบบความบันเทิงภายในเครื่องบินได้อย่างสะดวกสบาย

KLM เป็นแบรนด์สายการบินมีอายุเก่าแก่ที่สุด ได้ทำการบินในเชิงพาณิชย์เป็นลำแรกในโลก ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านบริการมายาวนานเป็นเวลา 96 ปี โดยก่อตั้งปี 1919 นอกจากนี้ยังเป็นสายการบินพาณิชย์สายแรกที่บินเข้ามายังประเทศไทยเมื่อ 86 ปีก่อน

KLM มีการเปลี่ยนรูปโฉมของโลโก้ให้มีความทันสมัยตามกาลเวลา แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจลบเลือนหรือหลงลืมไป แถมยังเป็นเอกลักษณ์ของสายการบินอีกด้วย นั่นก็คือโลโก้จะต้องสวมมงกุฎอยู่เสมอๆ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับการที่พระราชินี Wilhelmina แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ทรงมอบนามให้แก่สายการบินนี้ว่า สายการบิน Royal Dutch อันมีกลิ่นอายของเชื้อพระวงศ์นั่นเอง

Air France  ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของสายการบินของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1933 จากนั้นสายการบินแห่งนี้ได้เผชิญกับภาวะสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง แต่ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดมา นอกจากนี้ยังมีรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มากที่สุด ก่อนที่ภายหลังจะค่อยๆลดอัตราส่วนลงเรื่อยๆ ในปัจจุบันนี้เมื่อควบรวมกิจการกับสายการบิน KLM  ทำให้ปัจจุบันบริหารงานภายใต้ชื่อว่า Air France – KLM