การขนส่งทางอากาศ

tran1 Uncategorized

การขนส่งทางเรือและทางอากาศแตกต่างกันอย่างไร

สมัยนี้การขนส่งสินค้า หรือระบบlogistics ไม่ว่าจะทั้งในประเทศหรือต่างกระเทศก็เป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ง่ายดายมากยิ่งขึ้น เพราะมีให้เลือกได้หลายเส้นทาง สารถล่วงรู้วันที่จะไปถึงได้ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสินค้าต้องไปถึงอีกฝ่ายอย่างแน่นอน ส่วนการขนส่งในต่างประเทศการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ซึ่งมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน การขนส่งทางเรือและทางอากาศแตกต่างกันอย่างไร ข้อดีการขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งซึ่งได้รับความนิยมตามประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันต่อปัจจุบัน เพียงพอกับความต้องการในการบรรทุกสินค้ารวมทั้งบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น…

Uncategorized

การคมนาคมขนส่งทางเรือในสหรัฐอเมริกา

การขนส่งทางเรือเป็นระบบการขนส่งที่มีมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ เนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเป็นน้ำนั่นทำให้การที่จะขนส่งจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งโดยปราศจากแผ่นดินก็ต้องเป็นการอาศัยการขนส่งทางน้ำนั่นเอง การขนส่งทางน้ำจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะพื้นที่ใดบนโลกก็ตาม สำหรับสหรัฐฯ เองที่ถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วการขนส่งทางน้ำจึงเป็นเรื่องที่พวกเขาคุ้นเคยเช่นเดียวกันไม่ต่างกับพื้นที่อื่นๆ บนโลก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้แม้เทคโนโลยีหลายภาคส่วนจะพัฒนาไปมากแต่การขนส่งทางเรือในสหรัฐฯ ก็ยังคงเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง การขนส่งทางเรือในสหรัฐอเมริกา กับการที่สหรัฐฯ เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนั่นทำให้การขนส่งทางเรือหลักๆ ของพวกเขาก็จะมีการผ่านทั้งทะเล แม่น้ำลำคลองเหมือนกับพื้นที่อื่นทั่วโลก โดยพื้นที่การคมนาคมทางแถบอเมริกาเหนือที่ได้รับความนิยมมากๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 2…