April 2019

Uncategorized

รีวิวกันเห็นๆ สายการบินในบ้านเรา

การเดินทางโดยเครื่องบินเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวพวกเรามากนัก แถมราคาการเดินทางแต่ละครั้งก็ไม่ได้แพงจนเกินไปอีกด้วย ทำให้หลายคนเลือกที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเดินทางในประเทศ หรือ ต่างประเทศ เนื่องจากสะดวกกว่า ประหยัดเวลามากกว่า บ้านเรามีสายการบินอะไรบ้าง แล้วนั่งของอะไรยังไง เรามารีวิวกันเห็นๆ การบินไทย เริ่มจากสายการบินของไทย ที่บริหารงานโดยคนไทยอย่าง การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า ต้องบอกว่าหากใครได้เดินทางด้วยเครื่องบินจากการบินไทยจะต้องชื่นชอบการบริการ…