February 2019

When was klm Suvarnabhumi established? Uncategorized

สายการบิน klm สุวรรณภูมิก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

  สายการบินในประเทศไทยทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีเยอะพอสมควร อย่างคนไทยทั่วไปอาจคุ้นชินกับชื่อของการบินไทย, แอร์ เอเชีย, เอมิเรตส์, กาตาร์ แอร์ไลน์ ฯลฯ ทว่าก็ยังมีสายการบินอีกแห่งที่อาจไม่ค่อยคุ้นหูมากนักแต่จริงๆ แล้วเป็นสายการบินที่อยู่กับคนไทยมายาวนานมากนั่นคือ KLM สายการบินสัญชาติฮอลแลนด์ที่ปัจจุบันได้ควบรวมกิจการกับ France Airline ไปเรียบร้อยทว่าก็ยังคงให้บริการในประเทศไทยอยู่…