แนะนำแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

Keukenhof Amsterdam (สวนสาธารณะเคอเคนฮอฟ)

เป็นสวนสาธรณะที่มีความสวยงาม โดยเป็นการสร้างศิลปะจากอดอกไม้ที่ปลูก โดยใช้สีสันสร้างภาพต่างๆ ขึ้นมาได้สวยงาม ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยม ในการบัทึกภาพของเหล่านักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา

Keukenhof&tulip

The Wadden Sea (ทะเลวาดเดน)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนยม ด้วยลักษะภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งในช่วงน้ำลงจำทำให้เห็นเนินได้อย่างชัดเจน  หร้อมกับสัตว์ประจำถิ่นที่ออกมาหากิน จึงทำให้บรรยากาสที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

sea-lion-wadden-sea
wadden-sea-top