ความสำคัญของการขนส่งทางอากาศในสหรัฐอเมริกา

Airplane transport

นับเป็นเวลาอันเนิ่นนานมาแล้ว ที่การบินได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกาลเวลาผ่านไปมันได้วิวัฒนาการตัวเองจนได้กลายมาอุตสาหกรรมการบินอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอันมีพื้นที่ขนาดใหญ่แบบมโหฬาร การคมนาคมรวมทั้งการขนส่งจึงต้องอาศัยการเดินทางอากาศเป็นหลัก ส่งผลให้มันเป็นอุตสาหกรรมอันมีขนาดใหญ่ที่สุดรวมทั้งได้รับการยอมรับว่าจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

การขนส่งทางอากาศในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการคมนาคมซึ่งสำคัญมาก อันมาจากขนาดของพื้นที่ของประเทศนั่นเอง หากมองย้อนไปในระหว่างปี ค.ศ.1912-1916  ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาได้ทำการทดลองส่งไปรษณีย์ทางอากาศเป็นครั้งแรก และในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1914 ได้เปิดเส้นทางการบินข้ามอ่าว ณ เมืองTampa ในรัฐFlorida สหรัฐอเมริกา โดยมี Saint Petersburg เป็นผู้โดยสารคนแรก

ภายหลังจากการได้ทดลองขนส่งไปรษณีย์ทางอากาศสำเร็จในปี ค.ศ.1918 สหรัฐอเมริกาจึงได้ทำการขยับขยายธุรกิจนี้ ให้กว้างขวางรวมทั้งยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ.1919 จึงได้เปิดสายการบินพาณิชย์แห่งแรกในยุโรป ซึ่งบินไปมาระหว่างกรุงLondon และParis  ต่อมาในทศวรรษ 1920 เริ่มขยายธุรกิจการบินไปฝรั่งเศสกับเยอรมนี  อีกทั้งในช่วงเวลาเดียวกันสหรัฐยังขยายธุรกิจการบินพาณิชย์ภายในประเทศอีกด้วย แน่นอนว่าภารกิจของเครื่องบินไม่ได้ทำการส่งแค่ไปรษณียเพียงอย่างเดียวดท่านั้น แต่ยังคงขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งสินค้าน้ำหนักเบา แต่ในปี ค.ศ.1933 เครื่องบินboeing 247  และ DC-1 สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้แค่ 14 คนเท่านั้น

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการประดิษฐ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้มันในการสงคราม เช่น การประดิษฐ์Radar เพื่อค้นหาทิศทางของเครื่องบินลำอื่น หรือการประดิษฐ์เครื่องบินแบบไอพ่นเพื่อเอาไว้ใช้ต่อกรในสงคราม ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้ถูกนำมาปรับใช้ในทางพาณิชย์ อันทำให้เกิดการเดินทางอากาศพลัดเปลี่ยนไปสู่ยุคเครื่องบินไอพ่น , เครื่องบินไอพ่นขนาดใหญ่ , Boeing 747 ซึ่งทำให้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากสุดจำนวน 500 คน และบินด้วยความเร็วมากกว่า 1,000 กิโลเมตร /  1 ชั่วโมง

ความต้องการของผู้คนที่มีต่อเครื่องบินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 และทศวรรษ 1970 ไม่ว่าจะด้านการท่องเที่ยวหรือการค้าระหว่างประเทศ  การขนส่งทางอากาศมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น อย่างในปัจจุบันนี้ทั้งการขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งโดยขนส่งสินค้า

อีกทั้งในปัจจุบันนี้ สายการบินพาณิชย์เองก็มีการจัดตั้งสมาคมการบินระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังคอยกำหนดควบคุมอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศตามเขตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังร่วมมือกันในการพิจารณากำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ในเรื่องของการจราจรทางอากาศรวมทั้งดูแลมาตรฐานของการใช้เครื่องมือการขนส่งทางอากาศอีกด้วย

ข้อมูล http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/the_origin_and_development_of_transportation/05.html