การขนส่งทางเรือและทางอากาศแตกต่างกันอย่างไร

tran1

สมัยนี้การขนส่งสินค้า หรือระบบlogistics ไม่ว่าจะทั้งในประเทศหรือต่างกระเทศก็เป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ง่ายดายมากยิ่งขึ้น เพราะมีให้เลือกได้หลายเส้นทาง สารถล่วงรู้วันที่จะไปถึงได้ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสินค้าต้องไปถึงอีกฝ่ายอย่างแน่นอน ส่วนการขนส่งในต่างประเทศการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ซึ่งมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน

การขนส่งทางเรือและทางอากาศแตกต่างกันอย่างไร

ข้อดีการขนส่งทางอากาศ

เป็นการขนส่งซึ่งได้รับความนิยมตามประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันต่อปัจจุบัน เพียงพอกับความต้องการในการบรรทุกสินค้ารวมทั้งบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น ยังมีปรับปรุงคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน ให้ทันสมัย เพื่อการส่งไปอย่างสะดวกรวดเร็ว การขนส่งสินค้าโดยใช้เครื่องบินมักจำกัดอยู่ในรูปแบบของหีบห่อเท่านั้น

 • ในด้านความเร็ว มีการขนส่งแบบรวดเร็วสูง รวมทั้งมีเวลาอย่างชัดเจน
 • รักษาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ให้มีราคาต่ำได้
 • ความถี่ของหมายกำหนดการบินซึ่งค่อนข้างถี่และออกบ่อย
 • มีความสามารถในการเข้าไปถึงท้องที่ที่อยู่ไกล
 • ตรงต่อเวลา

ข้อด้อยการขนส่งทางอากาศ

 • มีต้นทุนรวมทั้งอัตราค่าระวางค่อนข้างสูง
 • มีการเสี่ยงอันตราย
 • อาจเกิดอุบัติเหตุในเฉพาะอุปสรรคด้านดินฟ้าอากาศแต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยเท่าไหร่

ข้อดีการขนส่งทางทะเล

เป็นการขนส่งอันมีความสำคัญ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งต่ำ รวมทั้งสามารถขนส่งได้ครั้งละมาก ๆ  ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งด้วยระบบตู้  Container  สินค้าที่จะส่งต้องมีการนำมาบรรจุตู้ แล้วขนตู้ไปไว้บนเรือ

– อัตราค่าขนส่งถูกกว่ามากหากเปรียบเทียบกับการขนส่งแบบอื่นๆ

–  ขนส่งได้คราวล่ะปริมาณมากๆ

–  มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง

– สามารถส่งในระยะไกล ๆ มากๆได้

 

 

ข้อด้อยการขนส่งทางทะเล

 • ต้องมีการขนถ่ายสินค้าลงไปยังการขนส่งแบบบนบกอีกทีนึง เพราะจากการขนส่งทางเรืออย่างเดียวไม่สามารถส่งสินค้าไปจนถึงปลายทางของผู้รับได้
 • ต้องมีสินค้าในปริมาณมากพอสมควรในการจะใส่ตู้ Container ให้เต็ม เพราะถ้าขนส่งน้อยสินค้าไม่เต็มตู้จะมีต้นทุนในการขนส่งอันสูงมากขึ้น
 • การขนส่งทางน้ำค่อนข้างช้ามากจึงเหมาะกับคนจะขนส่งสินค้าจำนวนมากและไม่รีบเท่านั้น
 • สามารถขนส่งสินค้าได้ในบริเวณเฉพาะท่าเรือเท่านั้นถ้าจะให้ไปถึงยังจุดหมายปลายทาง ต้องใช้การขนส่งประเภทอื่นอีกทีหนึ่ง เช่น การขนส่งทางรถยนต์ หรือการขนส่งทางรถไฟ รวมทั้งอาจจะเสียเวลาในการจอดที่ท่าเรืออีกด้วย
 • ระยะเวลาที่แน่นอนในการขนส่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติ เช่น หน้าน้ำแล้ง หรือช่วงน้ำน้อยเรือขนส่งก็จะออกต้องคอยจนกว่าน้ำขึ้นเท่านั้น