Uncategorized

navio-cargueiro Uncategorized

ความสำคัญของการขนส่งทางเรือในสหรัฐอเมริกา

การขนส่งทางเรือในสหรัฐอเมริกา จัดเป็นเส้นทางขนส่งที่มีความเจริญมากที่สุดในฝั่งอเมริกาเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางอากาศหรือทางน้ำก็ตาม โดยครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แต่ในภูมิภาคอเมริกากลางและทางภูมิภาค Caribbean เป็นภูมิประเทศแบบเทือกเขากับเป็นเกาะ จึงค่อนข้างทุรกันดาร รวมทั้งขาดงบประมาณในการลงทุนแต่ก็มีน่านน้ำอยู่ล้อมรอบ เพราะฉะนั้นการขนส่งทางน้ำจึงมีความสำคัญมาก การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางเรือ ของทวีปอเมริกาเหนือส่วนมากอยู่ใน  2 แห่งนี้…

Airplane transport Uncategorized

ความสำคัญของการขนส่งทางอากาศในสหรัฐอเมริกา

นับเป็นเวลาอันเนิ่นนานมาแล้ว ที่การบินได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกาลเวลาผ่านไปมันได้วิวัฒนาการตัวเองจนได้กลายมาอุตสาหกรรมการบินอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอันมีพื้นที่ขนาดใหญ่แบบมโหฬาร การคมนาคมรวมทั้งการขนส่งจึงต้องอาศัยการเดินทางอากาศเป็นหลัก ส่งผลให้มันเป็นอุตสาหกรรมอันมีขนาดใหญ่ที่สุดรวมทั้งได้รับการยอมรับว่าจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก การขนส่งทางอากาศในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการคมนาคมซึ่งสำคัญมาก อันมาจากขนาดของพื้นที่ของประเทศนั่นเอง หากมองย้อนไปในระหว่างปี ค.ศ.1912-1916  ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาได้ทำการทดลองส่งไปรษณีย์ทางอากาศเป็นครั้งแรก และในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1914 ได้เปิดเส้นทางการบินข้ามอ่าว…