ความสำคัญของการขนส่งทางเรือในสหรัฐอเมริกา

navio-cargueiro

การขนส่งทางเรือในสหรัฐอเมริกา จัดเป็นเส้นทางขนส่งที่มีความเจริญมากที่สุดในฝั่งอเมริกาเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางอากาศหรือทางน้ำก็ตาม โดยครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แต่ในภูมิภาคอเมริกากลางและทางภูมิภาค Caribbean เป็นภูมิประเทศแบบเทือกเขากับเป็นเกาะ จึงค่อนข้างทุรกันดาร รวมทั้งขาดงบประมาณในการลงทุนแต่ก็มีน่านน้ำอยู่ล้อมรอบ เพราะฉะนั้นการขนส่งทางน้ำจึงมีความสำคัญมาก

การขนส่งทางน้ำ

การขนส่งทางเรือ ของทวีปอเมริกาเหนือส่วนมากอยู่ใน  2 แห่งนี้ ได้แก่ ทะเลสาบทั้ง5และแม่น้ำMississippi การขนส่งทางทะเลสาบทั้ง 5 จะเป็นการขนส่ง ถ่านหิน  , ข้าวสาลี , สินค้าสำเร็จรูป เช่น  เครื่องจักร , รถยนต์  รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการขนส่งมากยิ่งขึ้นจึงมีการขุดคลองเพื่อเชื่อมระหว่างทะเลสาบทั้ง 5  ดังนี้

  • New York  State  Barge  Canal   เชื่อมทะเลสาบ Erie ณ เมือง Buffalo กับเมือง Troy  บนฝั่งแม่น้ำ Hudson จากนั้นจึงอาศัยแม่น้ำ Hudson พาออกมหาสมุทรAtlantic ที่เมืองท่า New York
  • Illinois Waterway   เชื่อมเมืองChicago บนฝั่งทะเลสาบMichigan กับเมืองLa  Salle  บนฝั่งแม่น้ำ –  Illinois  เป็นเส้นทางที่ผ่านไปติดต่อกับแม่น้ำ Mississippi
  • Soult   Marie  เชื่อมทะเลสาบSuperior กับ  ทะเลสาบ Huron
  • คลอง Welland เชื่อมทะเลสาบErie  กับ  ทะเลสาบ Ontario
  • คลอง  Lawrence  เชื่อมทะเลสาบ Ontario กับ  แม่น้ำ Saint Laurent

สำหรับการคมนาคมในแม่น้ำMississippi ใช้เป็นทางสำหรับขนส่งถ่านหิน ,  ข้าวสาลี ,  ฝ้าย  ออกทางทะเลบริเวณอ่าวMexico ที่เมืองท่า New Orleans การคมนาคมทางทะเลของทวีปอเมริกาเหนือ  เป็นการคมนาคมเพื่อติดต่อกับทวีปยุโรป  โดยมีเมืองท่าอยู่ตลอดแนวชายฝั่งAtlantic  ได้แก่  เมือง New York , เมือง Philadelphia , เมือง Boston ,  เมือง Quibake

ส่วนเมืองท่าทางตะวันตกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก  ได้แก่  เมือง San francisco , เมือง Seattle ,  คลอง Panama เป็นคลองที่ขุดเพื่อเชื่อมมหาสมุทร Atlantic กับมหาสมุทร Pacific  ตรงบริเวณคอคอดอของคลอง Panama  ซึ่งลำคลองและบริเวณทั้ง 2 ฝั่งคลองเป็นพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา มีชื่อว่า Canal  Zone  มีเมืองBalboa  เป็นเมืองท่าบริเวณปากคลองด้านมหาสมุทร Pacific  และเมือง Colon  ณ ปากคลองด้านมหาสมุทร Atlantic

โลจิสติกส์ California

รัฐ California เป็นหน้าด่านการค้าทั้งทางบก , ทางเรือ , ทางอากาศอันสำคัญอีกที่ของสหรัฐฯ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างสหรัฐฯ สำหรับประเทศคู่ค้าในเอเซีย , เม็กซิโก , ทวีปอเมริกาใต้

ส่วนเมืองหน้าด่านที่สำคัญของรัฐ California คือ Los Angeles, San Francisco และ San Diego เมืองหน้าด่านสำคัญของรัฐ California มีระบบเส้นทางขนส่งอันสะดวกทันสมัยไม่ว่าจะทั้งทางน้ำ , รถยนต์ , รถไฟ รวมทั้งทางอากาศ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังรัฐอื่นๆภายในประเทศ มีรางรถไฟเชื่อมเข้าไปจนถึงท่าเทียบสินค้าทำให้การขนถ่ายสินค้าไปได้อย่างสะดวก ง่ายดาย